GİA

D 3. Ətraf mühitə təsir etməklə qiymətləndirmənin müasir üsullarla modelləşməsinin öyrənilməsi


Fond
(qrant ayıran)
INTAS
Proqram
The 14th Jyvaskyla school on natural science, It and nanoscience
Təqdimat ili
2001
Qrant alan
  • Bagir Ibrahimov
    29A H.Javid Av., Baku AZ11143, Azerbaijan
    Phone: (99412) 495-20-50; Fax: (99412) 497-52-85;
    E-mail: [email protected]
 

01.02.2011     Çap et  Çap et