GİA

Fasial analiz və kollektorların modelləri əsasında Abşeron arxipelaqının qərb hissəsinin Üst Miosen – Alt Pliosen çöküntülərinin neftqazlılığının proqnozlaşdırılması



Fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının mətni




19.05.2021     Çap et  Çap et