GİA

TƏBRIK TELEQRAMI


11 iyun 2020-ci il

AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNUN DİREKTORU AKADEMİK, YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI SƏDRİNİN MÜAVİNİ AKİF ƏLİZADƏNİN ÜNVANINA AZƏRBAYCAN AĞSAQQALLAR ŞURASININ SƏDRİ, MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI FƏTTAH HEYDƏROVDAN TƏBRİK TELEQRAMI GƏLMİŞDİR. TELEQRAMDA DEYİLİR:

SİZİ ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCANIN XOŞBƏXT GƏLƏCƏYİ NAMİNƏ ÇOX AĞIR VƏ MƏSULİYYƏTLİ VƏZİFƏNİ ÖZ ÜZƏRİNƏ GÖTÜRƏRƏK ÖLKƏMİZİN RƏHBƏRLİYİNƏ QAYIDIŞI İLƏ ƏLAMƏTDAR OLAN 15 İYUN – MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ SƏMİMİ QƏLBDƏN TƏBRİK EDİR, SİZƏ MÖHKƏM CANSAĞLIĞI , UZUN ÖMÜR, ƏMİN-AMANLIQ VƏ MÖHTƏRƏM PREZİDENTİMİZ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVİN RƏHBƏRLİYİ ALTINDA DAHA DA QÜDRƏTLƏNMİŞ VƏTƏNİMİZİN ÇİÇƏKLƏNMƏSİ NAMİNƏ DƏYƏRLİ FƏALİYYƏTİNİZDƏ UĞURLAR ARZULAYIRAM!

 

11.06.2020     Çap et  Çap et