GİA

AZƏRBAYCAN VƏ UKRAYNA ALİMLƏRİ BİRGƏ TƏDQİQATLARA BAŞLAYIRLAR


 2 mart 2020-ci il

Azərbaycan və Ukrayna alimləri Qafqaz regionunun geoloji quruluşunun öyrənilməsinə dair birgə tədqiqatlara başlayırlar.

2019-cu ilin sonunda AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutu ilə Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya Elmləri İnstitutu arasında elmi əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Sənəddə “Qafqaz regionunun çöküntü hövzələrinin neftqazlılığı ilə əlaqədar geoloji quruluşun öyrənilməsi” mövzusu üzrə iki qurum arasında birgə tədqiqatların aparılması nəzərdə tutulub.

Bu mövzu üzrə 2020-2022-ci illər ərzində prioritet istiqamət kimi Ön Qafqaz və Zaqafqaziyanın mikrofauna və mikroflorasının müxtəlif qrupları üzrə çöküntü təbəqələrinin nisbi yaşının müəyyənləşdirilməsi ilə kaynozoy çöküntülərinin stratiqrafiya, paleontologiya və paleogeoqrafik vəziyyəti araşdırılacaq.
Müqavilə çərçivəsində Azərbaycanın maykop seriyasının yataqlarının öyrənilməsi üzrə birgə tədqiqat işlərində iştirak üçün Ukrayna MEA-nın Geologiya Elmləri İnstitutunun Müasir dəniz sedimentogenezi bölməsinin böyük elmi işçisi, geologiya üzrə fəlsəfə doktoru Anna-Xristian Kluşina AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunda olub.

A.Kluşina tərəfləri maraqlandıran sahələrdə Neft və Qaz İnstitutunda görülən işlərlə tanış olub, bu isə mövcud birgə sazişə əsasən konkret iş planının hazırlanmasında əksini tapıb. Tərtib edilmiş plana birgə laboratoriya tədqiqatlarının aparılması, əldə olunan nəticələrin analizi ilə yanaşı, Azərbaycan və Ukrayna alimləri tərəfindən respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi jurnallarda məqalələrin nəşri, o cümlədən beynəlxalq konfranslarda təqdimatların edilməsi daxildir.

Əlaqə:
Email: [email protected]
Tel.: (012) 498-12-83; 493 67 51
Mob.: (050) 370 54 53

02.03.2020     Çap et  Çap et