GİA

AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2017/2018-ci İL ÜÇÜN DİSSERTANTURAYA QƏBUL


AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2017/2018-ci İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL ELAN EDİRFƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 2 yer
2518.01 – “Hidrogeologiya” – 1 yer


ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları” – 3 yer
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” – 1 yer


SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ:
2017-ci il DEKABR AYININ 27-dən 2018-ci il YANVARIN 26-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)
 

28.12.2017     Çap et  Çap et