GİA

Geoloji materialların texniki emalı şöbəsi


Şöbə rəhbəri: Nağıyev Nağı Firudin oğlu.
Şöbədə 10 nəfər, o cümlədən 1 elmlər namizədi çalışır.

Tel.: (994 12) 510 01 41 (113)
E-mail: [email protected]

Fəaliyyət istiqaməti: geoloji materialların saxlanılması; süxur və filizlərdən slif və ansliflərin hasırlanması; nümunələrin monofraksiyalara ayrılması.
 

03.11.2017     Çap et  Çap et