GİA

AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA 2016-cı İL İYUN AYININ 6-10 TARİXLƏRİNDƏ AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORLUQ İMTAHANLARI KEÇİRİLƏCƏKDİR


ELAN

06.06.2016  -  11oo  və 15oo
      2507.01 -“Geofizika, faydalı qazıntıların  geofiziki axtarış üsulları”

07.06.2016  - 11oo
      2512.01 - “Ümumi və regional geologiya”
      2514.01 - “ Geotektonika və geodinamika”

07.06.2016 - 15oo
     “Neft və qaz işinin əsasları” (2525.01 - ixtisasına əlavə)

08.06.2016 - 11oo və  15oo

     2521.01 -“Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”  

09.06.2016 - 11oo
    2516.01 - “Mineralogiya, kristalloqrafiya”    

09.06.2016 - 15oo
     2508.01 - “Geoekologiya”

10.06.2016  -  11oo
      2516.01 - “Litologiya”

10.06.2016 - 15oo
      2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”

Ünvan: H.Cavid pr.119, AMEA Geologiya və Geofizika institutu (2 - ci mərtəbə, otaq 228)                                                    

 

    


24.05.2016     Çap et  Çap et