GİA

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU ELMİ-TEXNİKİ BAZASINI ZƏNGİNLƏŞDİRIR


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu elmi nəticələrin istehsalatda tətbiqi istiqamətində imkanlarını təkmilləşdirir. Belə ki, institutun “Analitik Cihaz və Avadanlıqlardan Kollektiv İstifadə Mərkəzi”nə “Universal S8 tiger” rentgenspektrometri, “JEOL MS 6610LV” skaynerli elektron mikroskopu,Rigaku Miniflex 600” rentgendifraktometri,Agilent technologies 200 series AA” atom absorbsiyası və “Agilent technologies 7700 e İCP-MS” analizatorları alınıb. Mərkəzin rəhbəri Nazim Sadıqov bildirir ki, bu avadanlıqlar mineral xammal, süxur, filiz, metal və ərintilərin, həmçinin torpaq, dib çöküntüləri, sement, şüşə və daşların tərkibində mikroelementləri müəyyən edə bilir. Eyni zamanda onların vasitəsi ilə istənilən qeyri-üzvi bərk və maye maddələrin, içməli və texniki suların kimyəvi tərkibini, o cümlədən neft və neft məhsullarındakı metalların mikrokomponentlərini təyin etmək mümkündür. Sözügüdən elmi-texniki vəsaitlər ABŞ, Almaniya və Yaponiyada istehsal edilib. Bu cihazlarla analizlərin aparılması zamanı metodik göstəricilər və təlimatlardan istifadə edilir. Analizlərin nəticələrinin düzgünlüyü isə Rusiya, Almaniya və Yaponiyadan alınmış xüsusi dövlət standartları ilə yoxlanılır.


29.09.2014     Çap et  Çap et