GİA

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2014-cü İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR

 

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIGI ÜZRƏ

əyani şöbəyə
2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları           - 1 yer
2508.01 - Geoekologiya                                                                                 - 1 yer
2512.01 - Ümumi və regional geologiya                                                     - 1 yer
2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı     - 1 yer
2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı                     - 1 yer
2529.01 - Xəritəşünaslıq, geoinformatika                                                  - 1 yer


SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ
2014-cü İL SENTYABR AYININ 30-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)


10.09.2014     Çap et  Çap et