GİA

AZƏRBAYCAN MEA-nın GEOLOGİYA İNSTİTUTU 2012-ci İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLARI ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL ELAN EDİRFƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2503.01 – “Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları”                – 1 yer
2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların  geofizıkı axtarış üsullari”                      – 4 yer (1 yer ödənişli)
2508.01 – “Geoekologiya”                                                                                            – 1 yer
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya”                                                                – 2 yer
2514.01 – “Geotektonika və geodinamika”                                                               – 2 yer
2517.01 – “Litologiya”                                                                                                    – 1 yer
2518.01 – “Hidrogeologiya”                                                                                          – 1 yer
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı"                 – 2 yer
2523.01 – “Quyuların qazılması texnologiyası”                                                         – 1 yer 
  

ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2503.01 – “Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları”                – 1 yer
2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların  geofiziki axtarış üsulları”                      – 5 yer
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya”                                                                – 1 yer
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı"                – 1 yer
2525.01 – “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”                                – 2 yer                                                                                                     SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ
                                                                                                     2012-Cİ İL NOYABR AYININ 1-DƏK
                                                                                                     TELEFON: 510-01-41 (143)  

 

 

05.09.2012     Çap et  Çap et