GİA

Dərində yerləşən qazkondensat yataqlarının işlənilməsinin hidroqazdinamik əsaslarının modelləşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi


 
Dissertasiya işi qazkondensat yataqlarının işlənilməsinin elmi əsaslarının yaradılması və təkmilləşdirilməsinə həsr olunmuşdur. Qazkondensat yataqlarının işlənilməsinin texnoloji göstəricilərinin proqnozlaşdırılması üçün təklif olunan kompleks qazohidrodinamik üsullar lahiyələndirmənin nəzəri ümumiləşmiş elmi əsaaslarını təşkil edir. Bu zaman:

19.06.2012     Çap et  Çap et