GİA

ZAMAN ANLAYIŞININ TƏYİNİBu məqalədə aləmin əbədi dövranı konsepsiyası əsasında zaman fundamental problemi sahəsindəki elmi tətqiqatların vəziyyəti təhlil olunmuşdur. İlk dəfə olaraq "zaman" anlayışının tərifi verilmiş və onun mahiyyəti müəyyən edilmişdir. Zamanın biristiqamətliyi ilə bağlı suala cavab verilmişdir.
 
Azərbaycan MEA Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, 2011, №4, s. 34-43

Tam məqaləni yüklə (rus dilində)
 

18.11.2011     Çap et  Çap et