Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Əlizadə Xalidə Ağa Səməd qızı

Əlizadə Xalidə Ağa Səməd qızı

Əlizadə Xalidə Ağa Səməd qızı
Anadan olduğu yer Bakı ş.
Təvəllüdü  08.04.1934
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Fəlsəfə doktoru geologiya-mineralogiya elmləri üzrə
Elmi dərəcəsi Dosent
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri 04.00.21
- ixtisasın adı Litologiya
- mövzunun adı Kiçik Qafqazın Şimal-şərq hissəsinin bentonit gillərinin litoloji-mineraloji səciyyəsi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 120
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 4
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:  
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Geolgiyada metodologiyanın tətbiqi əlçatmaz obyektin bilavasitə araşdırılması üçün proseslərin inkişafını proqnoz etməyə və öyrənməyə imkan verir.

Sənayenin yeni sahələrində və kənd təsərrüfatında, həmçinin ekoloji promlemlərin həll olunmasında məsaməli və keçirici seolitlərin istifadəsi.

Kiçik Qafqazın alt təbaşir rif kompleksi, Kür və Qabırrı çayarası eosen çöküntüləri, Yevlax-Ağcəbədi əyilməsi, Daşsalahlı bentonit və Kaymahlı seolit yataqları, həmçinin Bayıl sürüşmə yamacı üçün qurulmuş həcmli blokdiaqramlar praktik məqsədlərdə onu maksimum istifadəsi üçün geoloji informasiyanın işlənməsinin effektivliyini artmasına imkan yaradır.
Elmi əsərlərinin adları 1. Tektonik aktiv və passiv vilayətlərin neft qazlılığının diallektik proqnozu. (Quliyev İ.S., Lətifova Y.N.), 2012. Bkı, Nafta Press. S. 3-85

2. Çeolitlərin və bentonitlərin təsərrüfatda və ekoloji problemlərin həllində istifadəsi (Bağırbəyova O.D.), 2013. Azərbaycan neft təsərrüfatı 03, s. 56-64

3. Texnoloji mineralogiya. Tədbiqi geologiyanın actual məsələləri toplusu (Qaşqay Ç.M., Mahmudov X.İ., Əfəndiyeva E.N.), 2013. Bakı, Nafta Press. S. 291-365.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikasının əməkdar injener
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid pr., 119, Bakı AZ1143
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393837
Mobil tel. (+994 50) 6275680
Ev tel. (+994 12) 5951992
Faks (+994 12) 4975285
Elektron poçtu