Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Cəfərova Raidə Sadıq qızı

Cəfərova Raidə Sadıq qızı

Cəfərova Raidə Sadıq qızı
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri  
Təvəllüdü  06.02.1940  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi  
Elmi rütbəsi  Aparıcı elmi işçi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:     
- ixtisas şifri  04.00.17  
- ixtisasın adı “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”  
- mövzunun adı “Küryanı neftli-qazlı vilayətin pliosen çöküntülərinin karbohidrogen qazlarının inert komponentləri və azot”  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
78
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
15
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Azərbaycanın termal bulaqları qazlarında azot təzahürlərinin genetic xüsusiyyətlərini öyrənmiş, pliosen çöküntülərinin karbohidrogen qazlarında geliy, azot və arqon izotoplarının paylanması qanunauyğunluğunun aydınlaşdırmış, karbohid-rogenlərdə azotun təyin edilməsinin mass-spetro-metrik üsulunu, alunit mineralının mütləq yaşının təyin edilməsi üsulunu işləyib hazırlamışdır.
Elmi əsərlərinin adları
1. «Радиогеохронологические исследования габбро-диабазовых пластовых интрузий Шаруро-Джульфинского антиклинория». Международная конференция по изотопной геологии и геохронологии, ИГЕМ, Москва 2012. (соавтор)

2. Радиогеохронологические исследования метаморфизованных плагиогранитов в олистростроиовой толще Гейча-Гарабахской афио-литовой зоны Малого Кавказа (Азербайджан) Журнал «Геофизика» Баку, №1, 2012. (соавтор)

3. «Изотопный возраст Тутгунской группы гранитоидных интрузий и связанного с ними золоторудного оруденения (Азербайджан)». VII Международная научная конференция: «Вулканизм, биосфера и экологические проблемы», Майкоп-Туапсе, 2013 год. (соавтор)

4. «Определение возраста Гызылбулагского золоторудного месторождения калий-орогоновым методом (Малый Кавказ)». Материалы Международного научного коллоквиума Измир ,Турция, 2013. (соавтор)

5. К вопросу применения экологически безвредных технологий выщелачивания золота из рудоносных зон черносланцевых комплексов южного склона Большого Кавказа». Материалы III Международной научно-практической конференции, город Воронеж, 2013. (соавтор)
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
“Əmək veteranı”
Əsas iş yeri və ünvanı
 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, AZ 1143, Hüseyn Cavid prospekti, 119
Vəzifəsi
Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
(+994 12) 5100141
Mobil tel.
(+994 55) 6192165
Ev tel.
(+994 12) 5971835
Faks
 
Elektron poçtu