Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Xələfli Ayvaz Alı oğlu

Xələfli Ayvaz Alı oğlu

Xələfli Ayvaz Alı oğlu
Anadan olduğu yer
 Qərbi Azərbaycan, Krasnoselsk rayonu, Cil kəndi  
Təvəllüdü 01.10.1942  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dölət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi professor  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:     
- ixtisas şifri 04.00.12  
- ixtisasın adı Qeofizika  
- mövzunun adı Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsinin konyak-santon vulkanogen-çöküntü süxurlarının paleomaqnetizmi  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:    
- ixtisas şifri 04.0012  
- ixtisasın adı Faydalı qazıntı yataqlarının geofiziki axtarış və kəşfiyyat üsulları  
- mövzunun adı Kiçik Qafqazın mezokaynozoy komplekslərinin paleomaqnetizmi və palinspastik bərpası  
Müxbir üzv seçilməsi:    
- tarix    
- ixtisasın adı    
Həqiqi üzv seçilməsi:    
- tarix    
- ixtisasın adı    
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 90-dan çox, o cümlədən 6 dərslik, dərs vəsaiti və metodik göstəriş, 7 monoqrafiya   
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 11 məqalə  
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:    
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:    
Kadr hazırlığı:    
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı    
Əsas elmi nailiyyətləri    
Elmi əsərlərinin adları 1. Палеомагнетизм и критические палео-широты палеогеновых прогибов Малого Кавказа. Xəbərlər, №1, s. 110-114, 2001.

2. О перспективах выявления новых рудных месторождений и проявлений в пределах Гарабагского поднятия (по данным дистанцион-ного материала). Bakı universitetinin Xəbərləri (təbiət elmləri seryası), 2010, № 4, s.11-14.

3. Палеомагнетизм и критические палео-широты палеогеновых прогибов Малого Кавказа. Xəbərlər, №1, s. 110-114, 2001.

4. Сравнительный анализ палеомагнитных данных Кавказского сегмента Средиземно-морского складчатого пояса. Геофизика XXI столетия: 2001 года. Сборник трудов Третьих геофизических чтений имени В.В.Федынского. Научный мир, с. 163-169, 2002.
 
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü    
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin professoru  
Digər fəaliyyəti    
Təltif və mükafatları  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı  
Əsas iş yeri və ünvanı    
Vəzifəsi Baş elmi işçi  
Xidməti tel.    
Mobil tel. (+99455) 7039904  
Ev tel.    
Faks    
Elektron poçtu ayvazkhalafly@rambler.ru