Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / İsrafilov Yusif Həbib oğlu (1949-2024)

İsrafilov Yusif Həbib oğlu (1949-2024)

İsrafilov Yusif Həbib oğlu (1949-2024)
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 06.08.1949  
Vəfat tarixi 13.05.2024  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru   
Elmi rütbəsi
Böyuk elmi işci   
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
04.00.06  
- ixtisasın adı
Hidrogeologiya
- mövzunun ad
Şamxorcay-Kürakcay cayarası kontinental cöküntülərin yeraltı suların formalaşması, resursları və onlrdan istifadəsinin perspektivləri
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
25.00.97
- ixtisasın adı
Hidrogeologiya
- mövzunun adı
Azərbaycan Respublikasının dağətəyi düzənliklərinin yeraltı suların ehtiyatlarının formalaşması, onların proqnozlaşdırılması və səmərəli istifadəsi.
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
107-dən çox
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
15
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
1
Kadr hazırlığı:     
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
2
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
-  Respublikanın laylı-məsaməli yeraltı su yataqları resurs strukturlarının formalaşma qanunauyğunluqlarını müəyyənləsdirib;
-  Su-təsərrüfatı və yeraltı suların balanslarını və yeraltı və yerüstü su axımlarının hidravliki əlaqələrini nəzərə almaqla yeraltı suların istismar ehtiyatların qiymətləndirməsinin yeni metodikanı işlənib hazırlayıb;
- Dağətəyi düzənliklərin gətirmə konuslarda yeraltı axımın toplamasının elmi-texniki əsaslarını işlənib hazırlayıb;
-  Respublikanın su qıtlıqı ilə səciyyələnən regionlara yeraltı su yataqlardan suların göndərilmənin elmi-texniki əsasların işlənib hazırlayıb;
- Respublikanın termal suların formalaşmanı və onların yüksək temperaturlu ocaqların fəza strukturlarını müəyyənləşdirib; 
 - Azərbaycan Respublikasının alternative və bərpa olunan enerji mənbələrinin səmərəli istifadənin elmi əsaslarını işləyib hazırlayıb.
Elmi əsərlərinin adları
1. Y.H Israfilov (2011) The Challenge of Transboundary Aquifer Resources Management in the Azerbaijan Republic -multidisciplinary and multifunctional approaches. Paris. UNESKO.
2. Y.H. Israfilov (2011) Trans-boundary Groundwater Recourses Management in the Azerbaijan Republik: looking for solving old problems. IAH 2010 Krakow. AGH University of Science and Technology.
3. Y.H.Israfilov et al. (2010) Scientific bases of regulation of the environmental issues of Absheron peninsula. Issues of Azerbaijan geoecology and ways of their solution. Proceedings of conference, Baku
4. Y.H.Israfilov et al. (2010) About anomalous geological phenomenon in Shamakha region. Baku, “Proceedings” of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Earth Sciences, №1, “Nafta Press”, p. 77-82 (in Russian).
5. Y.H.Israfilov et al. (2010) Impacts of Climate Chance on Grounwater Resources: Review of a Case Study in Azerbaijan. NATO Science Series. № Izmir, Turkey
6. Y.H.Israfilov et al. (2009) Conceptual model of forming and schematizing of boundary states of groundwater of Absheron peninsula, Baku, “Proceedings” of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Earth Sciences, №2, “Nafta Press”, p. 74-77 (in Russian).
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
1.Azərbaycan  Hidrogeologlar Assosiasiyasının sədr müavini;
2. “International Association of Hydrological Sciences” (İAHS) beynəlxalq assosiasiyasında Azərbacan  Respublikasının təmsilçisi;
3. “American Institute of  Hidrology”  beynəlxalq qurumun üzvü;
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti 
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı şəhəri, H. Cavid prosp. 119
Vəzifəsi
Baş elmi işçi
   
Mobil tel.
 
Ev tel.
 
Faks
 
Elektron poçtu