Ana Səhifə / Haqqımızda / İnstitutun nəzdindəki şuralar / Şuranın tərkibi

Şuranın tərkibi

Zöhrab Əliyev (sədr) – “Seysmologiya və seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi” şöbəsi, Geologiya və Geofizika İnstitutunun I kurs magistrantı

Aygün Nağızadə (müavin) – “Palçıq vulkanizmi” şöbəsi, mühəndis


Göyçək Təşviqi (katib) – “Dinamiki geologiya” şöbəsi, Geologiya və Geofizika İnstitutunun I kurs magistrantı


Nazim Əliyev – “Çöküntü hövzələrinin geokimyası və flüid dinamikası” şöbəsi, Geologiya və Geofizika İnstitutunun doktorantı


Reyhan Qaraşova – “Neftli-qazlı hövzələrin litogenezi” şöbəsi,  mühəndisi


Emin Quliyev – “Neftli-qazlı hövzələrin litogenezi” şöbəsi, Geologiya və Geofizika İnstitutunun doktorantı


Suğra Heydərli – “Neftli-qazlı hövzələrin litogenezi” şöbəsi, kiçik elmi işçi


Telli Həmzəyeva – “Biotanın təkamülü və geoloji hadisələrin korrelyasiyası” şöbəsi, Geologiya və Geofizika İnstitutunun doktorantı


Aynur Əliyeva –  “Biotanın təkamülü və geoloji hadisələrin korrelyasiyası” şöbəsi, Geologiya və Geofizika İnstitutunun magistrantı


Pərviz Məmmədov – “Yer təkində istilik-kütlə daşınması” şöbəsi, Geologiya və Geofizika İnstitutunun doktorantı


Yaşar Əliyev – “Seysmologiya və seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi” şöbəsi, Geologiya və Geofizika İnstitutunun doktorantı