Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Zeynalova Svetlana Əliheybət qızı (1948-2024)

Zeynalova Svetlana Əliheybət qızı (1948-2024)

Zeynalova Svetlana Əliheybət qızı (1948-2024)
Anadan olduğu yer
 Maqadan ş.
Təvəllüdü
 23.12.1948
Vəfat tarixi
01.04.2024
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan neft və kimya institutu
Elmi dərəcəsi
 Kimya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 02.00.02
- ixtisasın adı
 Analitik kimya
- mövzunun adı
Manqanın heterosiklik diaminlər və nitrobenzolazopirokatehinlərlə müxtəlif liqandlı kompleksləri və onların analizə tətbiqi
 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 40
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 13
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 5
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 2
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Metanın daha yüksək molekullu homoloqların radikal – zəncirvari mexabizm üzrə endogen metanın transformasiyası yolu ilə neft sırası karbohidrogenlərin əmələgəlməsinin sxemi təqdim olunub hansı ki alkan, naften, aromatik v.s. karbohidrogenlərə çevrilirlər.

Böyük Qafqazın Cənubi yamacında Duruca zonasının (Azərbaycan) qara şistlərində mis, sink, kobalt və gümüşün sorbsiyası öyrənilib.
Elmi əsərlərinin adları
1. Manqanın (II) 2,2 – dipiridil və nitrobenzolazopirokatexinlərlə qarşılıqlı əlaqəsinin spektrofotometrik öyrənilməsi.

2. Manqanın (II) heterosiklik diaminlər və 2,4 – dinitrobenzol azopirokatexinlə müxtəlif liqandlı komplekslərin EPR və İQ spektroskopik üsullarla öyrənilməsi.

3. Cənub Xəzər çökəkliyin timsalında dərin karbohidrogenlərin formalaşması və onların yuxarı mantiya və yer qabığında təkamül mərhələləri.

4. Böyük Qafqazın Cənubi yamacında Duruca zonasının (Azərbaycan) qara şistlərində mis, sink, kobalt və gümüşün qatılaşma proseslərinin eksperimental tədqiqatı.

5. Cənubi Xəzər megadepressiion neft və qaz yataqlarının izotop eyniliyi – yeganə endogen karbohidrogen flüidin transformasiyasının göstəricisidir.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 10 namizədlik dissertasiyasının rəsmi opponentliyi
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5393415
Mobil tel.
 (+994 50) 3894406
Ev tel.
 (+994 12) 4326514
Faks
 (+994 12) 4975285
Elektron poçtu