Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Vəliyeva Vəsilə Aslan qızı

Vəliyeva Vəsilə Aslan qızı

Vəliyeva Vəsilə Aslan qızı
Anadan olduğu yer
Gəncə ş., Azerbaycan
Təvəllüdü 12.09.1934
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Az.SJ
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya еlmləri namizədi
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri 04.00.17
- ixtisasın adı Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı.
- mövzunun adı Cənubi-Xəzərin şimal-qərb hissəsinin qırışığı strukturlarının orta pliosenin ilk etapında inkişafı və MQ-ın alt şöbəsində neft-qaz yataqları axtarışının perspektivliyi.
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 103
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 4
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:  
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri 1983-cü ildə “Xəzərdənizneftqazlayihəsi” birliyinin Serebrovski adına NGDU-yə təklif olunmuşlayihə əsasında Qum adası və Qum –dəniz qalxımlarından keçən profil üzərində yerləşdirilmiş layihə quyusu müsbət nəticə vermişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Şaxdəniz strukturunun perspektivliyi haqqında.

2. Перспективы нефтегазоносности перспек тивных структур в пределах акватории Джейранкечмезской депрессии.

3. О перспективах поисков в неантиклинальных ловушках Муганьской моноклинали и прилегающего шельфа Каспийского моря.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., H.Cavid küç. 119 
 Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
 Xidməti tel. (+994 12) 5010141
Mobil tel. (+994 50) 5356402
Ev tel. (+994 12) 4220793
Faks (+994 12) 5372285
Elektron poçtu