Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Məmmədova Aytən Nəriman qızı

Məmmədova Aytən Nəriman qızı

Məmmədova Aytən Nəriman qızı
Anadan olduğu yer
 Bakı
Təvəllüdü
 1969
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi
 Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 25.00.12
- ixtisasın adı
 Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
- mövzunun adı
 Neftqazlılıqla əlaqədar Cənubi Qobustanın palçıq vulkanlarının geoloji-geokimyəvi tədqiqatları
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 28
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 10
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
1. Palçıq vulkanlarının submeridional strukturlar və en dairəsi istiqamətli qırışıqlar zonası boyunca məkanca paylanma qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir. İlk dəfə olaraq, Qobustanda Şəkixan-Ağdam qırılma zonası və yeni local anticlinal qırışıqlar ayrılmışdır

2. Qobustanın palçıq vulkanlarının 1:100000 miqyasda yeni xəritəsi tərtib edilmişdir.

3. Qobustanın palçıq vulkanları ilə bağlı neftbitum təzahürləri öyrənilmiş və neftlərin geokimyəvi səciyyəsi verilmişdir.

4. İlk dəfə olaraq, CŞ Qobustanın palçıq vulkanları tullantılarında eosin yaşlı yanar şistlərin geokimyəvi analizinə əsasən, eosen çöküntülərinin böyük dərinliklərdə KH generasiyası üçün potensial imkanları barədə fikir söylənilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları
1. Аббасов О.Р., Мамедова А.Н., Гусейнов А.Р., Балогланов Э.Э. Некоторые новые данные геохимических исследований горючих сланцев Азербайджана. Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, Москва, 2. 2013, c. 32-35.

2. Аббасов О.Р., Бабаев Ф.Р., Мамедова А.Н., Гусейнов А.Р. Изучение битумов Азербайджана. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, Москва, 2013, №07(54), с. 40-42.

3. Бабаев Ф. Р., Аббасов О.Р. Мамедова А. Н., Гусейнов А.Р. Горючие сланцы и битумы Азербайджана (геохимия и перспективы их использования) Посвящается Памяти профессора, доктора технических наук Геннадия Васильевича. Материалы международного семинара, Ухта, 8-9 февраля 2013, с. 41-45.

4. Abbasov O.R., Məmmədova A.N. Azərbaycanda yanar şistlərə dair təsəvvürlərin təkamül dövrləri və onların mənimsənilməsinin praktiki əhəmiyyəti. AMEA Xəbərlər, yer elmləri, Bakı, 2012, №3, s. 12-16.

5. Əliyev Ad.A., Bayramov Ə.Ə., Abbasov O.R., Məmmədova A.N. Azərbaycanın yanar şist və təbii bitum ehtiyatları xəritəsi. Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, 2014, s. 101.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, H. Cavid 119
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5100141 (122)
Mobil tel.
 (+994 51) 7456980
Ev tel.
  (+994 12) 4929624
Faks
 
Elektron poçtu