Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

30 May 2023 İclaslar İclaslar

GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ELMİ SEMİNARI

Geologiya və Geofizika İnstitutu

Gənc Alim və Mütəxəssislərin Şurası


Şöbə: Filiz maqmatik sistemləri və minerageniya

3-cü mərtəbə, böyük akt zalı, saat: 11:00-12:00


Musayev Elnur, magistrant II kurs. Vəndam zonasının vulkan-plutonik komplekslərinin petrologiyası və onların filizliliyi.


Əsgərov Cəlal, magistrant II kurs. Daşkəsən polifazalı intruzivinin metosomatik proseslərinin petrologiyası.


Səmədzadə Nazlı, magistrant II kurs. Göyçə-Həkəri ofiolit kompleksinin petrologiyası və filiz formasiyaları.

GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ELMİ SEMİNARI
GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ELMİ SEMİNARI
GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN ELMİ SEMİNARI
next
next