Ana Səhifə / Haqqımızda / Atlaslar və xəritələr

Atlaslar və xəritələr

Azərbaycanın geoloji xəritəsi (tamamlanmış)

Azərbaycanın geoloji xəritəsi (tamamlanmış)

Azərbaycan üzrə Geoloji zaman şkalası (tamamlanmış, 1994)

Azərbaycan üzrə Geoloji zaman şkalası (tamamlanmış, 1994)

Xəzər dənizinin Palçıq vulkanlarının xəritəsi (tamamlanmış, 1995)

Xəzər dənizinin Palçıq vulkanlarının xəritəsi (tamamlanmış, 1995)

Azərbaycanın litoloji –paleocoğrafi xəritəsi (2003)

Azərbaycanın litoloji –paleocoğrafi xəritəsi (2003)

  • İcraçı:


AMEA-ın Geologiya İnstitutu
AMEA-ın Coğrafiya İnstitutu
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii sərvətlər Nazirliyi.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti.
Azərbaycan Dövlət Neft Sənayesinin Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu (AZNIPNEFT)
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Geofizika İnstitutu
Bakı Dövlət Universiteti

  • Nəşr olunduğu il: 2003
  • Tom:1

İZAHAT VƏRƏQİ

AMEA-nın Geologiya və Coğrafiya İnstitutlarının aparıcı alim və mütəxəsisləri , Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi , Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Neft Sənayesinin Dövlət  Elmi-tədqiqat və Layihə İnstitutu (AZMPINEFT), Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Geofizika İnstitutu və Bakı Dövlət Universiteti ilə birgə olaraq miqyası 1:1000 000 olan “Azərbaycanın Litoloji –paleocoğrafi xəritələrinin Atlası” tərtib edilib. Bu nəşr nəhəng geoloji-geofiziki materialların və quyular üzrə göstəricilərin elmi analizinin nəticəsidir. Bura ilkin və orta Devondan ən gec 14 mərhələyədək ( Yeni Xəzər mərhələsi) intervalında 44 rəngli xəritə daxildir.


Hamısı birlikdə bu xəritələr Azərbaycan ərazisinin müxtəlif dövrlər və mərhələlərini xüsusi olaraq tipik bölmələri onları akkumilyasiya edən çöküntüləri, litoloji xüsusiyyətlərin və qalınlığın paleocoğrafi vəziyyətini əks etdirir. Hətta bəzi dövr və mərhələlərin relyefinin forması, geoloji struturlar, tektonik tullantılar, vulkanlar, buzlaqlar və s haqqında məlumatlar qeyd olunub.