Ana Səhifə / Elanlar

“GEOİNFORMATİKA, GEORESURSLAR, GEOEKOLOGİYA” MÖVZUSUNDA GƏNC ELİM VƏ TƏLƏBƏLƏRİN IX BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

09 - 14 Oct 2023 “GEOİNFORMATİKA, GEORESURSLAR, GEOEKOLOGİYA” MÖVZUSUNDA GƏNC ELİM VƏ TƏLƏBƏLƏRİN IX BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI Elanlar

Geologiya və Geofizika İnstitutu (GGİ) “Geoinformatika, georesurslar, geoekologiya” mövzusunda Gənc Alim və Tələbələrin IX Beynəlxalq Elmi Konfransını təşkil edir. Konfrans ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunub və 2023-cü il oktyabrın 10-dan 13-dək Bakıda (Azərbaycan) keçiriləcək.


Yaşayış və yemək təşkilatçı tərəfindən ödənilir!