Alimlər


QULİYEV, Hətəm H.

AMEA-nın müxbir üzvüBakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib (1969). Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (1981), AMEA-nın müxbir üzvü (2001). 2003-cü ildən AMEA-nın Geologiya İnstitutunda işləyir. “Tektonofizika və geomexanika” şöbəsinin rəhbəridir.


Elmi tədqiqat sahələri: litosferanın qeyri-klassik inkişaf modeli; geodinamikada deformasiya prosesləri; zəlzələlərin geodinamikası; seysmikin qeyri-klassik minearizlənmiş nəzəri baza modeli; dağ mexanikasının problemləri; müasir kompyuter paketləri; interpretasiyanın işlənilmə proqramları.


230-dan artıq elmi işin, 6 monoqrafiya  və 3 müəlliflik şəhadətnamənin müəllifidir.


E-mail: [email protected]