Alimlər


CƏLALOV, Qərib İ.

AMEA-nın müxbir üzviBakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib (1960). Texniki elmlər doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvi (2001).2003-cü ildən AMEA-nın Geologiya İnstitutunda işləyir. “Layın hidroqazdinamikası” şöbəsinin rəhbəridir. “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub, akademik İ.M.Qubkin adına mükafata layiq görülüb. 


Elmi tədqiqat sahələri: yeraltı hidroqazdinamika, neft və qaz yataqlarının işlənməsi.


200-dən çox elmi işin və 5 monoqrafiyanın müəllifidir.


Əsas elmi əsərlərinin siyahısı:

  1. Q.İ.Calalov, A.Ə.Əliyev. Deformasiya olunan kollektorlu məsaməli mühitdə qazlı mayenin süzülməsi zamanı nisbi faza keçiriciliklərinin identifikasiyası. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Yer Elmləri seriyası, №2, Bakı, 2012 səh.38-46.E-mail: [email protected]