Alimlər


HÜSEYNOV, Dadaş A.

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru


Bakı Dövlət Universitetinin Geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirib (1982). Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru (1992). 1984-cü ildən AMEA-nın Geologiya İnstitutunda işləyir. “Hövzə modelləşdirilməsi və geotexnologiyalar” şöbəsinin rəhbəridir.


Elmi tədqiqat sahələri: flüid-dinamika, flüidlərin və orqanik maddələrin geokimyası, palçıq vulkanizmi, CIS analiz və geoloji proseslərin modelləşdirilməsi.


70-dən artıq elmi işin müəllifidir.

E-mail: [email protected]