Alimlər


BABAYEV, Şıxəli Ə.

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoruAzərbaycan Neft və Kimya  İnstitutunun geoloji-kəşfiyyat fakültəsini bitirmişdir (1961). 1978-ci ildən Geologiya İnstitutunda işləyir. Geologiya-mineralogiya elmləri doktorudur (1990). “Paleontologiya və stratiqrafiya” şöbəsinin rəhbəri.


Elmi tədqiqat sahələri: Kaynozoy çöküntülərinin paleontologiya və stratiqrafiyası və riyazi metodların geologiyada tətbiqi “Azərbaycanın neft qazlı komplekslərinin stratiqrafik Atlas”-ının müəlliflərindən  biridir.


4 monoqrafiya və 120-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.


Elmi əsərlərin siyahısı

  1. Babayev Ş.Ə. Azərbaycan-rus-ingiliscə qısa ensiklopedik geoloji lüğət. Bakı, MBM, 2008, 414s.E-mail: [email protected]