16 Aprel 2020

GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNUN JURNALI “SCOPUS” MƏLUMAT BAZASINA DAXİL EDİLİB

AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunda nəşr edilən “ANAS Transaction, Earth Sciences” elmi jurnalı nüfuzlu “Scopus” beynəlxalq məlumat  ...
17 Mart 2020

“AKADEMİK ƏHƏD YAQUBOV AZƏRBAYCANDA PALÇIQ VULKANİZMİ ELMİNİN BANİSİDİR” KİTABI NƏŞR EDİLİB

“Elm” nəşriyyatında çap edilmiş kitabın elmi redaktoru akademik Arif Əlizadə, tərtibçiləri geologiyaya-mineralogiya elmləri doktorları...
17 Mart 2020

“AZƏRBAYCANIN PALÇIQ VULKANLARININ PÜSKÜRMƏLƏRİNİN KATALOQU” ÇAPDAN ÇIXIB

“Elm” nəşriyyatında akademik Akif Əlizadənin redaktorluğu ilə “Azərbaycanın palçıq vulkanlarının püskürmələrinin kataloqu” kitabı nəşr olunub...
13 Mart 2020

AKADEMIK HƏTƏM QULİYEV: AZƏRBAYCANLI ALİMLƏR GEOFİZİKANI YENİDƏN YAZIRLAR

(AZƏRTAC-ın GGİ Tektonofizika və geomexanika şöbəsinin rəhbəri Əməkdar elm xadimi Hətəm Quliyevlə müsahibəsi)...