GİA

Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu


Anadan olduğu yer
Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri
 
Təvəllüdü
19.07.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi
Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
- ixtisas şifri
01.04.12
- ixtisasın adı
Geofizika
- mövzunun adı
Üst mantiyanın iki təbəqəli modelində daxili dalğaların yaranması və sərbəst düşmə təcilinin qabarmayan variyasiyalarına təsiri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
25.00.10
- ixtisasın adı
Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları
- mövzunun adı
Azərbaycanın dərinlik quruluşunun ədədi qravitasiya modelləri
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
2007
- ixtisasın adı
Geofizika
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
2014
- ixtisasın adı
Geofizika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 268
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 127
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 68
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 12
- elmlər doktorlarının sayı
 1
Əsas elmi nailiyyətləri
Qafqaz –Xəzər regionunun GPS sürət paylanması və kinematik modeli; GPS məlumatlarından Qafqaz bloku və onun fırlanma hərəkəti, deformasiya enerjisi toplanan potensial ərazilər aşkar edilib. Azərbaycan ərazisinin gravitasiya anomaliyalarına Hartley çevirməsi tədbiq edilərək ədədi interpretasiya metodu hazılanıb, Azərbaycan ərazisinin 2D və 3D qravitasiya modeli hazırlanıb və regional qravitasiya anomaliyalarının geoloji interpretasiyası edilib. Azərbaycanın geodinamik poliqonlarında qravitasiya sahəsinin qabarmayan variasiyalarının qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilib. Yerin üst mantiyasında Kelvin-Helmholts dalğalarının əmələgəlməsi və qravitasiya sahəsinə təsiri oyrənilib. Azərbaycanın neftli-qazlı vilayətlərinin çöküntü təbəqələrindəki qravitasiya tarazlığı proseslərini nəzəri olaraq öyrənib və burada konveksiya axınının mümkünlüyünü göstərib və KH miqrasiya modelini təklif edib. Qravitasiya sahəsi analiz edilərək palçıq vulkanları altında sıxlığı azalmış zonanın olduğu göstərilib. Azərbaycan ərazisində zəlzələ epimərkəzlərinin, enerji və qırılmaların paylanmasının fraktal xüsusiyyətləri öyrənilmiş, geofiziki proseslər statistik metodlarla tətqiq edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları
1. Кадиров Ф.А. «Гравитационное поле и модели глубинного строения Азербайджана». Изд. Института геологии Nafta Press. 2000. Рецензенты: чл.корр. РАН Трубицын В.П., Проф. Никитин А.А.

2. “Application of the Hartley transform for interpretation of gravity anomalies in the Shamakhy–Gobustan and Absheron oil-and gas-bearing regions, Azerbaijan”. Journal of Applied Geophysics. v.45, August 2000. ELSEVIER SCIENCE. Amsterdam. p.49-61

3. FA Kadirov, A Sh Mukhtarov, Deep Structure, and Dynamics of the Lokbatan Mud Volcano Izvestiya, Izvestiya, Physics of the Solid Earth (Fizika zemli), Vol. 40, No. 4, 2004. p.327-333.

4. Robert Reilinger, Simon McClusky, Philippe Vernant, Shawn Lawrence, Semih Ergintav, Rahsan Cakmak, Haluk Ozener, Fakhraddin Kadirov, Ibrahim Guliev, et al. “GPS constraints on continental deformation in the Africa‐Arabia‐Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions”. J. Geophys. Res., 111, B05411, doi: 10.1029/2005JB004051.

5. Fakhraddin Kadirov, Samir Mammadov, Robert Reilinger, Simon McClusky. Some new data on modern tectonic deformation and active faulting in Azerbaijan (according to Global Positioning System measurements). 2008. Proc. Sci. Earth Azerbaijan Natl. Acad. Sci 1, 82-88

6. A Sh Mukhtarov, FA Kadirov, VA Mamedov. Reconstruction of the Surface Temperature in the Kura Depression (Azerbaijan) by the Inversion of Borehole Data. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2010, Vol. 46, No. 6, pp. 524–528.

7. Fakhraddin Kadirov, Michael Floyd, Akif Alizadeh, Ibrahim Guliev, Robert Reilinger, Sadi Kuleli, Robert King and M. Nafi Toksoz. “Kinematics of the eastern Caucasus near Baku, Azerbaijan” (2012), J. Natural Hazards , 2012, Volume 63, Issue 2 , pp 997-1006

8. Telesca, L., Babayev, G., Kadirov, F. Temporal clustering of the seismicity of the Absheron-Prebalkhan region in the Caspian Sea area, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., Vol. 12, 2012, pp. 3279-3285, doi:10.5194/nhess-12-3279-2012.

9. F.A Kadirov, AG Gadirov, GR Babayev, ST Agayeva, SK Mammadov, NR Garagezova. Seismic zoning of the southern slope of Greater Caucasus from the fractal parameters of the earthquakes, stress state, and GPS velocities. 2013. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 49 (4), 554-562.

10. L. Telesca, M. Lovallo, G. Babayev, F. Kadirov. Spectral and informational analysis of seismicity: An application to the 1996–2012 seismicity of the Northern Caucasus–Azerbaijan part of the greater Caucasus–Kopet Dag region. 2013. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 392 (23), 6064-6078

11. Kadirov, F.A., Gadirov, A.H., A gravity model of the deep structure of South Caspian Basin along submeridional profile Alborz–Absheron Sill. Global and Planetary Change, Volume 114, March 2014, Pages 66–74.

12. Luciano Telesca, Michele Lovallo, Samir Mammadov, Fakhraddin Kadirov, Gulam Babayev. Power spectrum analysis and multifractal detrended fluctuation analysis of Earth’s gravity time series. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, A 428 (2015). P. 426–434. doi:10.1016/j.physa.2015.02.034

13. Akif A. Alizadeh, Ibrahim S. Guliyev, Fakhraddin A. Kadirov, Lev V. Eppelbaum. Geosciences of Azerbaijan Volume I: Geology; 2016. Springer, 237 p.

14. Akif A. Alizadeh, Ibrahim S. Guliyev, Fakhraddin A. Kadirov, Lev V. Eppelbaum. Geosciences of Azerbaijan Volume II: Economic Geology and Applied Geophysics; 2016. Springer, 340 p.

15. Feyzullayev A.A., Kadirov F.A., and Kadyrov A.G. Tectono-Geophysical Model of the Southern Caspian in the Context of the Presence of Oil and Gas. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2016, Vol. 52, No. 6, pp. 913–923. © Pleiades Publishing, Ltd., 2016. Original Russian Text © A.A. Feyzullayev, F.A. Kadirov, A.G. Kadyrov, 2016, published in Fizika Zemli, 2016, No. 6, pp. 139–148.

16. Luciano Telesca, Fakhraddin Kadirov, Gurban Yetirmishli, Rafig Safarov, Gulam Babayev, Saida Ismaylova. Statistical analysis of the 2003–2016 seismicity of Azerbaijan and surrounding areas. Journal of Seismology. Journal of Seismology, November 2017, Volume 21, Issue 6, pp 1467–1485. https://doi.org/10.1007/S10950-017-9677-X

17. Ali ELMAS, Hakan KARSLI, Fakhraddin A. KADIROV. "Lineaments in the Shamakhy-Gobustan and Absheron hydrocarbon containing areas using gravity data". Journal Acta Geophysica. December, 2017
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
1. Avropa geoloq alim və mühəndislər assosiasiyasının (EAGE) və Amerika neftçi-geoloqlar assosiasiyasının (AAPG) üzvü,

2. Amerika Geofiziklər İttifaqının AGU, Beynəlxalq geodeziya və geofizika İttifaqının (İUGG) geodeziya assosiasiyasının milli nümayəndəsi.
Pedaqoji fəaliyyəti
1996-1998 - Türkiyə, Qara Dəniz Texniki Universiteti; Bakı Dövlət Universiteti, professor
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
AMEA-nın və Yer Elmləri Bölməsinin Fəxri fərmanları

"Şöhrət" ordeni (2015)
Əsas iş yeri və ünvanı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi, 30

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
Yer Elmlər Bölməsinin akademik-katibi; Şöbə rəhbəri
Xidməti tel.
(+994 12) 4920679
Mobil tel.
(+994 50) 3405850
Ev tel.
(+994 12) 5412858
Faks
(+994 12) 4975285
Elektron poçtu

02.03.2018     Çap et  Çap et